דלג אל התוכן

מכרזים

מכרז – אספקה והתקנה של מעלית במפעל המשקם בחיפה

חברת המשקם מזמינה בזאת את הציבור להציע הצעות לאספקה והתקנה של מעלית ללא ליווי נוסעים במפעל חיפה,

רח’ השיש 3

את חוברת המכרז ניתן לקבל תוך פניה למייל: meravm@hameshakem.co.il

מועד אחרון למשלוח שאלות: 3.12.2020 בשעה 14:00

את ההצעות יש להגיש עד ליום 13.12.2020 בשעה 14:00 ובהתאם לתנאים הקבועים במכרז ברח’ יוני נתניהו 3 ב’ אור יהודה, אצל מזכירת המנכ”ל הגב’ אודליה לביא בין השעות 08:30-15:00

פתיחת המעטפות ע”י ועדת המכרזים תתקיים ביום 14.12.2020 בשעה 14:00 רח’ יוני נתניהו 3 ב’ אור יהודה

צרו עמנו קשר
צרף קובץ
[recaptcha size:compact]