מכרזים פומבים

הזמנה להציע הצעה למתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ - לינק לפרטי המכרז

הנדון: מענה על שאלות הבהרה – הזמנה להציע הצעה למתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ - לינק למסמך