שותפים

ישראל: "בשם חברת HP אינדיגו אנו רוצים להודות לחברת המשקם על פעילות מוצלחת של שנים רבות בין החברות . 

יש לציין את המיומנות המקצוענות והעמידה בלוחות הזמנים של חברת המשקם .

אנו בטוחים שהקשר בין החברות ימשיך לעוד שנים רבות". 

 

 

                                                   

דרושים/ות